Styrets beretning 2007

Konstituering av styre

På det ordinære årsmøte 13 mars 2007 ble følgende endringer av styret vedtatt; Per Måreid gikk ut av styret og Eilif Brodtkorb ble valgt inn som nytt styremedlem.
Styret har det siste året sett slik ut;

Leder: Terje Persson

Nestleder: Cecilie Stray

Styremedlemmer: Lars Røgeberg, Gard Røkke, Kjell Gunnar Rohde-Moe og Eilif Brodtkorb

Varamedlem: Ingrid Gigstad og Per Måreid

 

Valgkomité: Erik Unneberg og Stig Haukland

Revisor: Christian Ness

 

Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter. Klubben har vært representert med 2 rerpresentanter på Akershus Tenniskrets` årsmøte og med 2 representanter på NTF`s ting. Klubben var også representert ved årsmøte i Bærums Idrettsråd. I tillegg har Cecilie Stray og Gard Røkke stilt opp i møter med Jernbaneverket og Skanska. Dette i forbindelse utbyggingen av nytt dobbeltspor, og Jernbaneverket / Skanska`s bruk av klubbens anlegg.

 

Personal og administrasjon

Anders Lindstrøm var fast ansatt som klubbens hovedtrener på heltid fram til 01.august. Han sa opp sin stilling 30.april. Anders hadde ansvar for tennisskolen og gjorde også daglige, administrative oppgaver. Marianne Haller, Nick Hudson, Kjell Hustad, Henrik Larsèn, Erik Unneberg, Frederik Ness og Terje Persson har bidratt som hjelpetrenere. Fra august måned er det Marianne Haller og Nick Hudson som har stått for den vesentligste delen av tennisskolen. Marianne Haller har hatt kontortid tirsdager og torsdager der hun har svart på telefoner og mailer. Administrative oppgaver har i perioden også vært utført av styret i klubben. Gjennom Mølla Kompetansesenter har klubben hatt en person, Karim Behroz, i et arbeidstreningstiltak 15 timer per uke i utendørssesongen og 4 timer per uke fra oktober måned. Karim har hatt en type vaktmesterfunksjon.

Jan Netland har ført klubbens regnskap og oppgradert klubbens medlems- og kursregister.

 

Anlegg og klubbhus

Anlegget har vært gjennom store endringer i 2007. Grunnet utbygging av dobbeltsporet har Jernbaneverket ”overtatt” store deler av vårt uteanlegg. Tidligere bane 6-7-8-9 er nå blitt til anleggsområde. Dette arbeidet startet i begynnelsen av mai måned og pågikk til ca. 1.juli. I denne perioden kjørte store trailere i skytteltrafikk, spesielt på dagtid, mellom kl. 08 -14. De mest skadelidende ble medlemmene som i perioden mai til juli stort sett spilte på et anleggsområde.

I juli måned startet arbeidet med å sette anlegget tilbake i stand.
Vårt anlegg er i dag redusert til 5 baner og slik vil det være fram til dobbeltsporet står ferdig høsten 2011. Selve anleggsområdet med anleggshallen er gjerdet inn med et ca. 3 meter høyt tregjerde. Dette gjør at selve tennisanlegget er skjermet for den verste anleggstrafikken.

Det har i 2007 ikke gjort noen utbedringer av klubbhuset. Jernbaneverket / Skanska leide stuen til kontorer i perioden mars til juni. Dette fungerte bra og klubben fikk ekstra inntekter. Klubbhuset har også vært leid ut ved noen andre anledninger.

 

Baneanlegget – utendørssesongen 2007

Det ble en utfordrende sesong for klubben og medlemmene.

Ikke før var hallen nede, så satte Jernbaneverket i gang med anleggsvirksomhet som senere på sommeren også medførte en midlertidig vei fra parkeringsplass og ned langs banene.
I mellomtiden hadde vi likevel klart å få de 4 gjenværende grusbanene i rimelig god stand.

Til tross for nevnte anleggsvirksomhet, som nok i perioder medførte sjenanse, fikk vi gjennomført en del utbedringer på anlegget, først og fremst nye gjerder. Senere på sesongen ble anleggsveien fjernet, det ble planert og lagt på nytt gress. Helt på tampen av sesongen ble det asfaltert på parkeringsplass og gangvei, sistnevnte med varmekabler.

Standarden på grusbanene varierte dessverre i perioder utover sommeren. Det skyldtes flere forhold; etter en kort tørkeperiode i juni hvor plastlinjene hadde lett for å løsne, opplevde vi kraftige nedbørsperioder slik at mye av banegrusen regnet bort. Dette medførte også at linjene ble liggende for høyt og løsnet så

snart det tørket opp. Vi la stadig på ny sand og banket ned linjene, men så kom det enten nye regnskyll eller kraftig vind som blåste bort all sanden!

Så lenge vi ikke har fast banemann, tillater vi oss å minne om betydningen av at man gjør banen ordentlig i stand både før og etter bruk. Ved tørt vær var det en tendens til at det ble vannet for lite, noe som lett førte til løse linjer og løst toppdekke. Ved spilling etter regnvær, ble dammer svampet bort uten at man la på ny sand. Svamping og kosting fjerner mye av grusen ved grunnlinjene hvor også slitasjen er størst.

Når det er sagt, er det viktig å tilføye at det er behov for noen nye plastlinjer til våren, da løse linjer nok ikke bare skyldtes været. Videre vil slanger og kraner trenge en overhaling. Et helt nytt vanningsanlegg har også vært diskutert.

Et spenningsmoment i fjor var selvfølgelig selve kapasiteten i det vi mistet flere baner. Styret opplevde at det gikk over all forventning. I den grad man måtte vente på å få bane, kunne det bare være positivt for miljøet utenfor banene.

Vi er optimistiske for kommende sesong. Anlegget vi nå tilbyr medlemmene, blir mye mer tiltalende enn i fjor. Så er det bare å håpe at flest mulig vil ta det i bruk og gjerne også stille på dugnad i april/mai. Vel møtt!

 

Ny boble.

Da Jernbaneverket, i forbindelse med tverrslaget ved Engervannet, trengte å disponere bane 6,7,8 og 9 på BSTK`s anlegg – til sine formål f.o.m. april 2007, var styret nødt til å finne en midlertidig løsning for klubben, slik at vi også i årene frem til 2011 kunne tilby våre medlemmer, konkurransespillere og kursdeltagere spilling inne om vinteren.

Vi jobbet med flere mulige løsninger, blant annet å forsøke å flytte den gamle 4- baners bobla slik at den ville dekke bane 2,3,4 og 5.

Med hjelp fra en ekspert i Norconsult (der alle utgifter ble dekket av Jernbaneverket) kom det frem at denne løsningen ville gi enorme kostnader – og at kanskje ikke de eksisterende vifter og brennere i det ”gamle” fyrhuset en gang ville gitt tilfredsstillende trykk og varme i hallen.

I forhandlingene videre med Jernbaneverket, ble vi enige om at de skulle bekoste en ny 2-baners boble for oss.

Styret valgte en boble fra Norske Boblehaller, med ventilasjons- og varmetilførsel fra en tilhørende container, som også inneholder oljetanker og nød -aggregat.

Plexipave-dekket på bane 5 ble malt opp – og det ligger nå et nytt Bolltex-teppe over grusen på bane 4.

Bobla har så vidt oss i styret bekjent fungert meget tilfredsstillende. Dog er fyringsutgiftene noe høyere enn forventet. Ved første gangs oppsetting av bobla i høst fremkom det også at feste-anordningen til ringmuren var noe mer komplisert enn vi hadde håpet.
Hallen har et godt lys og inngangspartiet til hallen gjør det mulig for publikum å være til tilstede.

Med kun 2 baner blir det selvfølgelig mer trykk. Dekningen er god, bortimot 100% etter kl. 14 på hverdager. Det er fortsatt mange ledige timer i helgene, men det er satt i gang seriespill og det blir solgt en del strøtimer. Konkurransespillerne er de som har fått et noe redusert tilbud.

Vi har god dialog med bobleleverandøren, som gjør det lettere å løse eventuelle fremtidige problemer raskt.

Vi har også fortsatt en meget hyggelig dialog med Jernbaneverket og Skanska. Eventuelle spørsmål om bobla kan rettes til Cecilie Stray.

 

Gammel boble

Firebaners hallen ble tatt ned i april og en ny tobaners boblehall ble satt opp i september måned. Den gamle firebaners hallen ble fraktet bort av Jernbaneverket og ligger nå lagret på Fornebu. Her skal den ligge så lenge anleggsarbeidet pågår.

Hallen falt ned under det store snøfallet i januar 2007. Dette medførte store skader og utgifter, Lysmaster knakk, dommerkrakker og søppelkasser ble ødelagt og det ble store hull i plastduken. Etter hardt arbeid av noen medlemmer fikk vi hallen opp igjen og klar til spilling i løpet av et par dager. Firebaners bobla var en svært fin hall å spille i. Problemet var først og fremst de store driftskostnadene. Likeledes den store belastningen den ble for de 15/20 medlemmene som hver vår og høst skulle ta hallen ned og opp.

 

Anleggshallen

Anleggshallen er plassert der hvor tidligere bane 6 – 7- 8 lå. Går det som styret håper vil hallen kunne konverteres til tennishall i 2011 da arbeidet med nytt dobbeltspor skal være ferdig. Klubben vil da ha en permanent hall over 2 baner og boblehall over 2 baner.

 

Sportslig fremgang i 2007

Det var et godt år sportslig for BSTK med gode prestasjoner for både lagene og enkeltspillere. Svært gledelig var det at damelaget vant 1. divisjon og dermed har spilt seg tilbake i eliteserien for første gang på flere år. Det blir spennende å se om laget kan klore seg fast der i år, til tross for at BSTK antagelig er det eneste laget uten innkjøpte spillere. På vinnerlaget spilte i fjor Caroline Rohde Moe, Ingrid Gigstad, Mona Eek, Anniken Lind, Marianne Haller, Mette Sjølie, Celine Ringseth, Ellen Lind og Camilla Andersen. Det viste seg å være viktig å ha så mange spillere for å kunne stille fullt lag i alle kampene.

Herrelaget gjorde det også bra i fjorårets 1. divisjon, men også i år måtte man ta til takke med 2. plass og dermed fortsatt spill i divisjonen. På herrelaget spilte i år Christopher Haller, Thomas og Torjus Holla, Terje Persson, Erik Unneberg og Lars Netland. Det er ingen tvil om at laget går for opprykk til eliteserien i år.

Herrenes 2. lag spiller i 3. divisjon, og var en hårsbredd fra opprykk. Laget spilte uavgjort mot Hønefoss, men vant alle de andre kampene klart. Mange spillere, både juniorer, seniorer og veteraner, spilte disse kampene. Spesielt Frederik Ness hadde mange fine kamper i år, og han vant alle singlene sine. Han viste solid fremgang fra i fjor. I år burde laget ha så mange gode spillere at opprykk må være målet også her.

Veteranlagene kan heller ikke skjemmes av innsatsen i 2007. Herrer 1 spilte for første gang i Osloserien, og vant de fleste kampene med utklasningssifre før det ble 3-3 mot Holmenkollen i seriefinalen. Dermed ble det 2. plass for BSTK med svært liten margin opp til førsteplassen. I 2008 vil laget stille enda sterkere. Det må også nevnes at BSTK vant Akershusserien innendørs. Den store bredden av gode veteranspillere gjorde også at Herrer 2 kunne vinne sin avdeling i kretsserien utendørs. Damenes veteranlag spilte i den nest øverste divisjonen i fjorårets kretsserie, og ble der nr. 2.

Individuelt har flere av klubbens spillere hevdet seg godt i 2007, men det er to av dem som har utmerket seg særdeles godt: Caroline (15) og Christopher (18). Begge disse har så mange sterke resultater at bare noen av dem kan trekkes frem her. Ved årsskiftet var de ranket som henholdsvis nr. 6 og 5 i Norge (seniorklassen). Caroline er nå ranket nr. 2 i 18-årsklassen, og har vunnet mange kamper internasjonalt i juniorklassen. Spesielt sterkt var det å vinne

singlekamper i nordisk mesterskap mot Finland og Sverige. Hun har også gått til topps i Grand Prix-turneringer. I NM kom hun til kvarten i seniorklassen både ute og inne, og fikk finaleplass i double. I NM16 vant hun single innendørs, mens det utendørs ble det knepent finaletap. Men hun vant titlene i både mixed og double. Seiers i Masters 16 ble det også. Caroline satser nå hardt på tennisen sin.

Uten navn

Christopher klarte på sin side å kapre NM18-tittelen i single, både innendørs og utendørs. Han har også gått til topps i Grand Prix, og har nå bare landslagsspillerne foran seg på seniorrankingen. I NM ute kom han til kvartfinalen. Han har en killerserve og er blitt bedre fysisk, så det blir spennende å se hva han kan få til i år.

Torjus og Thomas har spilt flere gode kamper i 2007. Torjus (19) er pr. 1/1-08 ranket som nr. 14 i Norge, og har gode GP-plasseringer å vise til det siste året, til tross for at han vier mye tid til medisinstudiene. Sitt beste NM-resultat fikk han innendørs i desember (kvartfinale single). Broder Thomas (17) har ved flere anledninger vist at han hører med til den norske junioreliten. Han ble kretsmester i juniorklassen, og gikk til kvarten i single både innendørs og utendørs i NM18. Han fikk også en semifinaleplass i double sammen med Christopher. Thomas har også prestert bra i Norgescupen, og kommer til å fortsette sin fine utvikling.

Ved siden av gode kamper for 2. laget har Frederik (17) vist at han har spill til å matche de beste spillerne i sin årsklasse, men han mangler fortsatt noe på stabilitet og fysikk. Alexandru Manole (16) har også vist stor fremgang. Han trener mye, og overrasket blant annet med finaleplass i KM16.

Av våre yngste konkurransespillere må det nevnes at Karoline Haller, Anne Sophie Ness og Jeanine Basthus sammen vant lagturneringen for 12-åringer i Porsgrunn. Disse jentene er i fin utvikling, og har markert seg positivt i turneringer. Karoline har foreløpig gjort det best med flere turneringsseire og finaleplass i double i landsturneringen. I 2008 vil disse spillerne delta i 14-

 

årsklassen, og ingen bør bli overrasket om noen av våre jenter forsyner seg bra fra premiebordene!

tennisjenter

Til slutt kan man ta med at BSTK er en av landets beste når det gjelder veterantennis. I NM vant disse spillerne single: Terje Persson (50+, inne og ute), Astrid Unneberg (70+, inne), Egil Torjussen (80+, ute) og Ingrid Gigstad (35+, ute). Finaleplasser i single på Marianne Haller, Erik Unneberg og Lars Jahnsen. I tillegg ble det NM-titler i double/mix på Terje Persson (2), Erik Unneberg (2), Truls Dahl (1) og Marianne Haller (1).

For Sportskomitéen

Erik Unneberg

 

Kurs

Klubben har gjennom sesongen til enhver tid hatt ca. 210 barn på kurs/trening. Av disse kommer ca. 50 fra SFO på Blommenholm- og Høvik Verk skole. Kursene avholdes mellom kl. 14 og 19 på hverdager. Styret mener at ca. 200 på kurs er den kapasiteten klubben har i dag. Målet er å kunne få i gang flere voksenkurs på formiddager og i helgene.

 

Turneringer

Klubben arrangerte i 2007 to turneringer. NC-18 ble arrangert i februar måned og KM utendørs som gikk av stabelen i begynnelsen av september måned. Det var god deltagelse i begge turneringene og det ble vist mye god tennis.
En stor takk til Sissel Haukland som styrte begge turneringene med sikker hånd.

 

Medlemmer

Per 01.01.08 har klubben 234 betalende medlemmer i medlemsbasen. Ca. 80 medlemmer fra 2006 har ikke betalt kontingent i 2007.

Barn (t.o.m. 12 år) 38

Junior (t.om. 18 år) 95

Senior (f.o.m. 19 år) 87

Veteran (over 66 år) 10

Passive 4

I 2007 hadde klubben 13 færre medlemmer enn i 2006. Nedgangen er i sin helhet i gruppen blant barn under 12 år. Det er en økning i aldersgruppen 12 -18 år mens medlemstallet er ganske uforandret blant seniorene.

 

Økonomi

Klubben hadde i 2007 ekstra store utgifter på 4-baners boblen. Boblehallen falt ned under det store snøfallet i januar. Skadene beløp seg til ca. kr. 70.000. Det var også store utgifter til vedlikehold for at hallen skulle kunne fungere tilfredsstillende. Totale kostnader på gammel og ny boble i 2007 beløp seg til kr. 620.000!

Regnskapet ser ellers bra ut. På inntektssiden var det en økning på kr.147.000 i forhold til i 2006. Det har vært en liten økning i medlemskontingenten. Inntektene på kurs har steget med kr. 73.000 til kr. 786.000. Inntektene på hallen er gått ned med kr. 85.000 til kr. 193.000. Den store inntektsøkningen på utleie klubbhus er nesten i sin helhet leieinntekt fra Jernbaneverket/Skanska for leie av klubbhus og parkeringsplass. Det har også vært en fin økning på sponsorsiden der inntekten har steget til kr. 53.000.

På kostnadssiden er det hall og lønn/honorarer som er de store postene. Driftskostnadene på ny boble vil bli mindre med en tobaners hall.
Etter at hovedtrener sluttet 1.august har klubben ingen fast ansatt. Det vil bety lavere lønnskostnader. Våre trenere i dag er enten selvstendige eller timebetalt.

 

Sponsorer

Klubben inngikk våren 2007 en samarbeidsavtale med Sparebank1 som klubbens hovedsponsor. Ness Risan & Partners er klubbens andre sponsor. Vi er svært takknemlig for at disse ønsker å bidra i klubben. Klubben arrangerte i høst Sparebank1 Cup med ca. 35 deltagere.
Vi vil også nevne at klubben fra årsskiftet 2007/2008 har skiftet utstyrsleverandør fra Wilson til A-Sport. A-Sport vil bli en totalleverandør på alt fra rackerter til banesand.

 

Konklusjon

BSTK vil de neste 3 til 4 årene kunne tilby et anlegg med 5 baner, 4 med grus og 1 hardcourt bane. Grøntanlegget er tilbake på plass og anlegget har alle muligheter til å fremstå attraktivt. Dette igjen håper styret vil bidra til flere medlemmer og større aktivitet. Et mål for det nye styret må være å lage en handlingsplan fram mot 2011 da arbeidet med dobbeltsporet skal være ferdig. Klubben har i dag en uklar trenersituasjon. Vår forrige hovedtrener sluttet i juni og siden har klubben vært uten hovedtrener. Dette har ikke vært en gunstig situasjon, spesielt for våre konkurransespillere. Samtidig ser styret behovet av å ha en type hovedtrener som ser viktigheten av arbeidet med barn ned til 10 års alder. Det er ikke lett å finne en hovedtrener som kan ta ansvar både for de aller minste og de aller beste. Kanskje et samarbeid med andre klubber kan være løsningen. BSTK ser for tiden på et mulig samarbeid med en av våre naboklubber i Vestre Bærum.

Vi mener også at en riktig hovedtrener vil kunne bidra til et større sosialt miljø i klubben. Flere aktive barn gir også flere aktive foreldre som igjen kan bidra i klubben.

 

Fastsettelse av kontingent

På grunn av en økning av kontingenten til Norges Tennisforbund med 100 kr per medlem over 12 år foreslår styret at kontingenten heves noe. Kontingenten har stått stille siden 2004. Det synes derfor riktig å heve kontingenten noe.

Styrets forslag;

Senior Fra kr 1560 til kr 1650
Familie Fra kr 2840 til kr 3000
Junior (u/18 år) Fra kr 690 til kr 750
Barn (u/12 år) Uforandret, kr 400
Veteran (+67 år) Fra kr 780 til kr 850
Passiv Uforandret, kr 250

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s