Styrets beretning 2005

Konstituering av styre

På den ordinære generalforsamlingen 28. februar 2005 ble følgende endringer i styret vedtatt. Kjell Gunnar Rohde-Moe og Christian Stray tok gjenvalg. Per Måreid og Gard Røkke ble valgt inn som nye i styret. Slik at styret p.t. ser slik ut:

 

Leder: Gard Røkke

Nestleder: Kjell Gunnar Rohde Moe

Styremedlemmer: Christian Stray og Per Måreid

 

Det har vært 6 styremøter i perioden. Styret har for øvrig vært i 3 møter med Jernbaneverket ifm. utbygging av  nytt dobbeltspor med mulig bruk av deler av BSTKs anlegg, samt en rekke møter med kreditorer og finansieringsinstitusjoner ifm. gjennomført akkordprosess i 2005.

 

Valgkomité Terje Persson
  Erik Unneberg
Revisor Christian Ness

 

 

 

Personal/Administrasjon

 

Hovedtrener Shabaz Dad har vært engasjert som ansvarlig for tennisskolen i hele 2005. Tennisskolen er fremdeles skilt ut i en egen enhet som ledes og drives av Shabaz. I tillegg har Kjell Hustad og Anine Løvdal vært engasjert som assistenttrenere.

 

Anlegget

 

Bobla har nå vært i drift i snart 10 år. Vifter og anlegg for øvrig fungerer bra, men ett av de tre brenneraggregatene er defekt og må fornyes før neste fyringssesong. Denne investeringen, samt en del nødvendig oppgradering av bobla for øvrig, blir tatt opp i Styret straks vi vet utfallet av hvordan utbygging av dobbeltsporet påvirker tennisanlegget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt dobbeltspor

 

Jernbaneverket skal som kjent foreta en utbygging av nytt dobbeltspor fra Lysaker til Sandvika. Med Jernbaneverkets forslag vil dette innebære et  tverrslag ved Engervannet og behov for disponering av deler av BSTKs anlegg som riggområde.

Imidlertid har Interessegruppen dobbeltsporet.no – som representerer velforeninger i Bærum kommune, foreslått boring i stedet for sprengning. Dersom dette realiseres blir tre planlagte tverrslag, herunder tverrslaget ved Engervannet  unødvendig. Da vil det kun bli ett innslag,  ved Solvik.

Jernbaneverket har nå engasjert Sintef til å vurdere de to alternativene mot hverandre. Jernbaneverkets ledergruppe vil så ta en avgjørelse sannsynligvis 14. eller 21. mars, med byggestart i februar-mars 2007

 

Jernbaneverket har i møter med BSTK signalisert et ønske om å leie et størst mulig areal av BSTK til riggområde. Jernbaneverket har foreslått å benytte totalt 4 baner, de 2 vestligste mot Engervannet og de 2 sørligste mot Halvorsens vei. Dette er lagt til grunn for videre prosjektering under Engervannsalternativet. Som eventuell motytelse vil det stilles en kompensasjon til BSTK. Jernbaneverket har signalisert muligheter for av oppsett av en permanent tennishall, som vil benyttes som midlertidig lagerhall og verkstedhall i anleggsperioden, samt tiltak for midlertidig boblehall og kompensasjon for leie. BSTKs styre vil ha løpende dialog med Jernbaneverket om dette fremover.

 

Sport

Klubbens tennisskole som er fundamentet i treningsvirksomheten, har pr. dags dato ca 180 deltagere. Tennisskolen representerer alle nivåer, fra nybegynnere til viderekommende. I tillegg har vi egne grupper for klubbens konkurransespillere og de yngste spillerne som utpeker seg som fremtidige konkurransespillere. I løpet av 2005 har vi hatt en økning i aktiviteten på kurs i forhold til 2004. Trenerteamet og styret vil jobbe hardt for at denne positive trenden fortsetter i løpet av 2006.

 

Sport -lag

Både vårt dame- og vårt herrelag var lenge med i opprykkskampen til eliteserien. Herrelaget endte til slutt på en sterk 2. plass mens damelaget endte på 3. plass i 1. divisjon. Dette må sies å være svært bra.  2. laget herrer rykket dessverre ned i regionserien. Med en blanding av gammelt og ungt har 1.laget herrer en klar målsetting for årets sesong om å  rykke opp i eliteserien. Vårt damelag vil også kunne kjempe helt i toppen hvis de klarer å stille sitt beste lag.

 

Sport -junior

BSTK har per i dag en svært liten aktiv gruppe med konkurransespillere.  Som  konkurransespillere regnes spillere som spiller regelmessig turneringer.  I klasse over 12 år har klubben 1. aktiv jentespiller og 4/5 aktive guttespillere. Det er liten eller ingen seriøs rekruttering til turneringsspill blant barn under 12 år. Her har klubben en stor oppgave foran seg. Foreldrene må komme mer på banen og barna må få riktig teknisk veiledning allerede fra 8-9 års alder.

 

 

 

 

Resultatene for våre få aktive juniorer  må  sies å ha vært svært bra i 2005. Caroline Rohde-Moe har hatt en flott sesong. Hun ble tatt ut på landslaget til Nordisk u/13 år og vant flere åpne turneringer, blant annet Kretsmesterskapet og  hun kom helt til finalen i Masters u/14. Hun kvalet inn og gikk til 2. runde i senior NM innendørs. Caroline har startet opp 2006  sesongen på beste måte med to seire i NC, semifinale i GP og landskapsseier i EM kvalifisering i Bergen.

 

På guttesiden har Christopher Haller hatt  en super sesong i 16 års klassen. Han ble klubbens første junior norgesmester siden 1989.  Christopher vant NM innnendørs  så vel som NM utendørs både i singel og double. Han representerte Norge i EM lag kvalifisering  i Bergen,  i Europamesterskapet i Roma i  og i ITE lagturnering i Paris. Christopher vant 4 NC-turneringer og kom også til kvartfinalen i senior NM – innendørs.  Han har også  semifinaleplass i GP turnering.

 

Torjus Holla, Thomas Holla og Frederik Ness hevder seg godt blant de beste i sine respektive klasser. Torjus vant KM utendørs u/18 og hadde flere kvartfinaler i NC og han var kvalifisert til å delta i Masters u/18. Han har spilt godt i GP og Torjus vant dette årets første NC u/18 på Furuset. Thomas Holla har flere kvartfinaler i NC og han kom også til Masters-sluttspillet. Frederik har hatt en noe ujevn sesong men holder seg inne  i NC A. Nevnes bør at Frederik har hatt en fin formstigning de siste månedene.

 

Sport  senior / veteran

Klubbens veteraner har hatt mange gode resultater.  Mette Sjølie vant singel, double og mixed innendørs i Bergen. Erik Unneberg vant singel og mixed innendørs i Bergen og gjentok bedriften på Gjøvik i NM utendørs.  Likeledes vant Terje Persson  singel og double innendørs og utendørs. Lars Jahnsen var i finalen både i NM innendørs og utendørs.

Egil Torjusen er vår eldste aktive veteranspiller. Han deltar fortsatt flittig og hevder seg helt i toppen. I vinter kom Egil til semifinalen i EM i klasse + 85 som gikk av stabelen i Seefeld i Østerrike.

 

Ingrid Gigstad kom til semifinale i to GP turneringer i sommer. Erik Unneberg gjorde det også skarpt i flere turneringer i sommer og høst.

 

Medlemsoversikt

 

Medlemstallet pr. 31.desember 2005 er på 169. Dette gjelder medlemmer som vi har registrert innbetaling av kontingent for. Den store nedgangen skyldes en kombinasjon av at det ble gjort en grundig gjennomgang av medlemsregisteret samtidig med at klubben var i en meget vanskelig økonomisk situasjon våren 2005. Den økonomiske situasjon førte nok til at mange medlemmer ikke betalte kontingenten for 2005. I tillegg til de 169 betalende medlemmene har vi pt. 107 personer på medlemslisten som ikke har meldt seg ut (vi kontaktet alle medlemmer med anmodning om å gi beskjed hvis de ønsket å melde seg ut). Siden klubbens økonomiske situasjon nå er mye bedre kan det hende en del av de som ikke betalte i 2005 betaler igjen i 2006.

 

 

 

Økonomi

Christian Stray har vært styrets økonomiansvarlige. Regnskapet for år 2005 har vært ført av  Per Måreid .

 

Etter at klubben var gjennom en økonomisk krise i 2005 med gjennomføring av en nødvendig gjeldssanering/akkord er økonomien nå tilfredsstillende.

 

Det henvises for øvrig til eget vedlegg for utfyllende rapport  vedr. gjennomført akkord i 2005.

 

Konklusjon

 

Styret mener at BSTKs fokus fremover må være å gi så vel nybegynnere, viderekomne, barn, voksne, hobby og konkurransespillere et godt sportslig og sosialt tilbud. For å videreutvikle klubben er det vesentlig at flere foreldre engasjerer seg i klubben.

 

Ellers ønsker styret å gi en takk til alle andre som har gjort en innsats for klubben i forbindelse med dugnader, sportslig aktiviteter og turneringer.

Fastsettelse av årskontingent

Styret foreslår samme årskontingenter som i fjor. Disse er som følger:

 

Senior 1560
Familie 2840
Junior (u/18 år) 690
Barn (u/12 år) 400
Formiddag (+67 år) 780
Passiv 250

 

Forslag fra styret om endring av §8 i vedtektene

Styret foreslår å øke antall styremedlemmer fra 4 til 6 og gjeninnføre ordningen med varamenn. Bakgrunnen for dette er at styret mener det er nødvendig med flere som engasjerer seg aktivt i klubbens virke for å unngå at arbeidsbelastningen blir for stor på enkeltpersoner i styret.

 

§8

 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen skjer ved utsendelse til medlemmene, oppslag og kunngjøring på klubbens nettside.

På ordinær generalforsamling behandles følgende:

Årsberetning

Regnskap i revidert stand

Innkomne forslag

Fastsettelse av kontingent

Budsjett

Valg av

4 styremedlemmer for 2 år
1 av de 4 styremedlemmene velges som leder for 1 år

1 revisor for 1 år

Valgkomité på 2 medlemmer for 1 år

 

foreslås endret til (endringer uthevet):

 

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen skjer ved utsendelse til medlemmene, oppslag og kunngjøring på klubbens nettside.

På ordinær generalforsamling behandles følgende:

1.  Årsberetning

2.  Regnskap i revidert stand

3.  Innkomne forslag

4.  Fastsettelse av kontingent

5.  Budsjett

6.  Valg av

6 styremedlemmer for 2 år

1 av de 6 styremedlemmene velges som leder for 1 år

b)        1 revisor for 1 år

c)   Valgkomité på 2 medlemmer for 1 år

 

 

 

 

 

 

 

Valg Generalforsamling 18.03.2004

 

Styret 2005

 

Styreleder Gard Røkke  
Nestleder Kjell Gunnar Rohde- Moe På valg
     
Styremedlemmer Christian Stray På valg
  Per Måreid  
     
Valgkomité Terje Persson

Erik Unneberg

På valg

På valg

 

 

 

Valgkomiteens forslag til styre for 2006

 

 

Styreleder Kjell Gunnar Rohde Moe

 

for 1 år
Styremedlem Terje Persson

Cecilie Stray

Lars Røgeberg

for 2 år

for 2 år

for 2 år

Styremedlem Per Måreid

Gard Røkke

 

for 1 år

for 1 år

Varamedlem Ingrid Gigstad

 

For 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1

 

REDEGJØRELSE ØKONOMI/AKKORDPROSESS BSTK 2005

 

28.februar 2005 vedtok BSTKs generalforsamling et årsregnskap for 2004 som viste en samlet gjeld på  NOK 4,0 mill, hvorav NOK 0,6 allerede hadde forfalt.

 

Kort tid etter generalforsamlingen fikk styret føle hvordan likviditetsproblemene eskalerte.  De løpende innbetalingene av medlemsavgifter for 2005 var ikke tilstrekkelige til å dekke de løpende driftskostnadene.  Manglende penger til fyringsolje førte til at klubben måtte stenge tennishallen en drøy ukes tid i april pga manglende oppvarming. Manglende betaling av forsikringer, alarm, telefon, kabel-TV og strømabonnement førte til at disse ble terminert etter tur.

 

Det nye styrets selvpålagte hovedoppgave ble å foreta en grundig gjennomgang av klubbens økonomiske status. Klubbens kortsiktige gjeldsposter ble verifisert, samtidig som styret la ned mye arbeid for å få utarbeidet en mest mulig realistisk prognose for 2005.

 

Gjennomgangen av klubbens økonomi bekreftet at BSTK – med daværende finansiering – drev på kreditorenes regning, og at styret således var forpliktet til å ta klubben til skifteretten og begjære oppbud hvis de ikke omgående klarte å forhandle seg frem til en ordning med klubbens kreditorer.

 

Styret tok derfor kontakt med klubbens bankforbindelse og desidert største kreditor, Nordea ASA, for å redegjøre for situasjonen samt komme med forslag til løsning.

 

Uten varsel sa imidlertid Nordea 19. mai 2005 skriftlig opp sitt engasjement med BSTK,  sperret alle nåværende og innkomne midler på klubbens bankkonto, samt varslet om at de ville tiltre sine pant i festekontrakten, klubbhuset og driftstilbehøret (tennishallen) dersom klubben ikke betalte sin samlede gjeld på ca NOK 2,7 mill i løpet av 14 dager.  Nordea inviterte imidlertid samtidig til dialog med styret i BSTK for å diskutere alternative løsninger.

 

I møte med Nordea 26.mai fortalte sousjef Gunnar Larsen at banken var villig til å delta i en akkord, under forutsetning av at banken samtidig terminerte sitt engasjement med BSTK.

31. mai 2005 bekreftet Nordea v/Gunnar Larsen pr. telefon til Gard Røkke at Nordea hadde besluttet at de vil akseptere en akkordprosent på 25,7%. Dette ble senere bekreftet i brev datert 6. juni 2005.

 

Etter behandling i styremøte i BSTK tirsdag 7. juni 2005, hadde styret følgende å anmerke til Nordeas forslag :

 

”Klubbens prekære situasjon krever en svært rask avklaring.  For å gjøre det realistisk å kunne gjennomføre en akkord på en hurtig og effektiv måte, må klubbens småkreditorer holdes utenom akkorden.  Dette for å hindre at klubbens fremtidige skjebne og Nordeas tapspotensial legges i hendene på småkreditorene og deres lenge involverte inkassoselskaper.  BSTK’s hovedkreditorer vil derved være følgende :

 

 

 

Nordea

30 andelseiere ihht liste

Norges Tennisforbund

Jønsson & Håseth

Akershus Tenniskrets”

 

En 25,7% akkord ville innebære at BSTK’s gjeld ble redusert fra ca NOK 4,0 mill til ca NOK 1,0 mill.  Men samtidig vil gjelden endre karakter dithet at den i sin helhet ville forfalle umiddelbart, ettersom Nordea forutsatte at bankens låneforhold til BSTK skulle termineres.

 

Parallelt med akkordløsningen måtte derfor styret  prøve å finansiere nytt lån etter akkord langsiktig. Alternativene var å søke nytt lån hos annen finansieringsinstitusjon, eller søke å etablere en alternativ privat finansieringsordning,  bestående av styret, nøkkelspillere og medlemmer i nærmiljøet. Samtidig ble den kritiske økonomiske situasjonen fulgt tett gjennom oppslag i Budstikka.

 

Nordea aksepterte BSTKs forutsetninger som angitt over gjennom telefonsamtale den 17.juni. Styret hadde også innhentet muntlig aksept fra samtlige øvrige hovedkreditorer gjennom møter med hver enkelt. Skriftlig aksept ble deretter innhentet fra samtlige kreditorer som inngikk i akkorden.

 

Etter at akkorden var godkjent mottok klubben en stor pengegave stor Kr. 3 mill. som ble overført til BSTK med 50% pr. juli og 50% pr.august. Giveren av gaven forutsatte at pengene skal disponeres av klubbens styre og benyttes slik at hele klubbens virksomhet tilgodeses, spesielt arbeidet med de yngre spillerne. Det var givers ønske og forutsetning at pengegaven ble holdt anonymt, noe klubbens styre har forholdt seg til.

 

Klubbens økonomi er nå solid. Imidlertid må økonomien styres nøkternt også videre fremover. Dette spesielt fordi eksisterende boblehall og anlegg på sikt vil kreve både vedlikehold og oppgradering. I tillegg knytter det seg stor usikkerhet til hvilke konsekvenser en forlengelse av jernbaneverkets dobbeltspor kan få for BSTK i de nærmeste årene.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s