Regnskap 2004

   

 

Budsjett

Regnskap

   

 

Neste År

I  År

I  År

I  Fjor

Driftsinntekter  

 

       
Medlemskontingent  

 

320 000

360 000

316 855

360 555

Treningsavg., kurs, startkont.

 

700 000

1 100 000

711 245

1 107 144

Leieinntekter plasthall  

 

350 000

400 000

307 730

312 941

Salg kjøkken  

 

30 000

25 000

27 482

54 419

Kommunal og annen støtte

 

90 000

130 000

111 056

128 203

Andre inntekter/sponsor/NM

 

60 000

80 000

65 585

142 080

Sum driftsinntekter  

 

1 550 000

2 095 000

1 539 953

2 105 342

Driftskostnader  

 

       
Vareforbruk salgsvarer kjøkken

 

17 000

15 000

16 660

29 978

Personalkostnader  

 

450 000

800 000

751 859

749 440

Startkont., kursavg.  

 

5 000

10 000

0

250

Andre kostn. tennis (baller, premier, o.l.)

30 000

30 000

23 254

28 885

Anleggskostn. (brendsel, sand, vedlikeh.)

410 000

520 000

385 768

487 846

Adm. (EDB, rekv., tlf., porto  o.l.)

 

40 000

40 000

39 827

33 279

Forsikringer  

 

50 000

40 000

41 831

44 826

Trykking (program, OBS o.l.)

 

5 000

15 000

2 975

30 275

Avgifter NIF/NTF/ATK  

 

40 000

60 000

28 440

56 469

Reise og diet e. regning

 

0

10 000

20 000

220

Andre kostnader  

 

30 000

70 000

50 635

90 803

Sum driftskostnader  

 

1 077 000

1 610 000

1 361 249

1 552 271

   

 

 

 

   
Driftsresultat  

 

473 000

485 000

178 704

553 071

   

 

       
Finansinntekter og -kostn.        
Renteinntekter  

 

 

1 000

0

318

Rente- og bankkostnader

 

-160 000

-240 000

-156 402

-220 921

Sum finansinntekter (-kostnader)

 

-160 000

-239 000

-156 402

-220 603

   

 

       
   

 

       
Resultat før ekstraordinære poster

 

313 000

246 000

22 302

332 468

 

Ekstraordinær inntekt  

 

0

0

0

0

   

 

 

     
Årets resultat  

 

313 000

246 000

22 302

332 468

   

 

       
Disponering av  årets  resultat        
Avskrivning inventar  

 

       
Avskrivning plasthall  

 

244 705

244 705

244 705

244 705

Avskrivning baneanlegg

 

       
Avsatt til (overført fra) anleggsfond

 

       
Avsatt til (overført fra) disposisjonsfond

68 295

1 295

-222 403

87 763

Sum disponert  

 

313 000

246 000

22 302

332 468

Balanse:

   

 

2 0 0 4

 

2 0 0 3

Eiendeler:  

 

31.12.04

31.12.03

   

 

 

 
Omløpsmidler:  

 

 

Kasse, bank  

 

49 868

169 871

Debitorer  

 

35 000

53 036

Beholdning salgsvarer  

 

1 000

 

1 000

Sum omløpsmidler  

 

85 868

 

223 907

   

 

   

 

Anleggsmidler:  

 

Inventar  

 

5 000

5 000

Plasthall  

 

3 861 180

4 105 885

Baner / anlegg  

 

20 000

20 000

Klubbhus  

 

78 871

 

78 871

Sum anleggsmidler  

 

3 965 051

 

4 209 756

Sum eiendeler  

 

4 050 919

 

4 433 663

   

 

   

 

   

 

 

 

 

Gjeld og egenkapital:

 

Kortsiktig gjeld:  

 

Skyldig skattetr., arb.giveravg., feriep.

 

130 412

140 190

Gjeld til leverandører  

 

311 222

257 985

Forskuddsbetalt halleie/treningsvgift

 

120 000

140 000

Annen kortsiktig gjeld  

 

10 000

50 000

Sum kortsiktig gjeld  

 

571 634

 

588 175

Langsiktig gjeld:  

 

Pantelån  CBK  

 

2 708 673

2 801 472

Lån / Forskuddbetalt timeleie plasthall

913 000

964 000

Sum langsiktig gjeld  

 

3 621 673

 

3 765 472

   

 

Egenkapital:  

 

   

 

Anlegg/Disposisjonsfond

 

-142 388

80 016

Sum egenkapital  

 

-142 388

 

80 016

Sum gjeld og egenkapital

 

4 050 919

 

4 433 663

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s