Referat fra generalforsamling 2013

4. MARS 2013

 

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

Følgende møtte opp:

Totalt 14 stemmeberettigede var til stede inkludert styret. I tillegg deltok to av klubbens trenere.

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandling av årsmelding

5. Behandling av årsregnskap i revidert stand

6. Behandling av inkomne forslag

7. Fastsettelse av medlemskontigent

8. Vedtakelse av budsjett 2012

9. Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben

10. Valg av

10.1 Leder for 1 år og nestleder for 2 år

10.2 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

10.3 2 revisorer

10.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

10.5 Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

SAK 1, 2 og 3:

Det fremkom ingen innsigelser til stemmeberettigede og møteinnkalling. Sissel Haukland ble valgt som ordstyrer, Cecilie Stray og Eirik Kristiansen ble valgt som referenter med Cecilie Geelmuyden og Christian Ness til å undertegne protokoll fra generalforsamlingen.

SAK 4: Behandling av årsmelding.

Ordstyrer tok for seg hvert punkt i styrets beretning, og det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

Årsmeldingen ble godkjent

SAK 5: Behandling av årsregnskap i revidert stand.

Regnskap ble gjennomgått av leder

Det ble påpekt en feil i notene, note 2 – lønnskostnader for 2012. Summen stemte ikke med de oppgitte beløp i kolonnen, idet andre personalkostnader var oppgitt til kr 258.484 mens riktig beløp skulle være – kr 22 621,-. Riktige tall for 2012 er:

Lønn og feriepenger kr 642 988
Arbeidsgiveravgift kr 79 079
Andre personalkostnader kr 22 621
Sum kr 699 446

Dette fremgår av resultatregnskapet.

Revisjonsrapport ble lest opp, og revisorene anbefalte at regnskapet ble godkjent.

Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at det feilen i note 2 korrigeres i samråd med regnskapsfører. Dette er nå gjennomført, se notene.

SAK 6: Innkomne forslag.

Styret fremmet 1 forslag; Fullmakt på inntil kr 400.000 for oppgradering av klubbhus inkl våtrom, samt prosjektering av våtromstiltak i tilknytning til hallen, mulighet for utvidelse av hallen og utredning/ forbedring av grunnforholdene rundt klubbhuset.

Det er innhentet tilbud på større oppgradering av klubbhusets underetasje/våtrom på ca kr 600.000.

Klubben vil med gjennomføring av tilbud med full oppgradering av underetasje/våtrom få dekket opp til kr 250 000,- fra Bærum Idrettsråd  dersom oppgradering skjer i 2013. Årsmøtet henstilte styret til å gjøre en større oppgradering.

Det ble noe diskusjon og årsmøtet ønsket å øke beløpet til disse investeringene til 600 000,- slik at større oppgradering av kjeller/våtrom er mulig.

Vedtak: Det ble gitt fullmakt til å benytte inntil 600 000,- slik at større oppgradering av kjeller/våtrom er mulig.

 

SAK 7: Fastsettelse av medlemskontingenten.

  • Det ble for 2013 foreslått uendret kontingent som under:

Senior                         1850

Familie                       3500

Studenter                    1000

Junior (u/18 år)            850

Barn (u/12 år)               500

Veteran (+67 år)           850

Passiv                           250

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 8: Budsjett 2013.

Forslag til budsjett 2013 ble kommentert og deretter godkjent.

SAK 9: Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben.

Med bakgrunn i strengere krav fra bankene, vedtok årsmøtet at styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap skal signere på vegne av klubben i fellesskap.

 

SAK 10: Valg.

Det forelå innstilling fra valgkomiteen. Denne ble enstemmig vedtatt.

  • Styret for 2013 ble:
Styreleder: Tor Nygaard For 1 år
Nestleder: Eirik Kristiansen For 2 år
Styremedlem: Cecilie Geelmuyden For 2 år
Styremedlem: Kristin Kielland For 2 år
Styremedlem: Hege Line For 1 år
Varamedlem: Truls Dahl For 1 år
Varamedlem: Jan Reistad For 1 år
  • Valgkomite for 1 år:

Sissel Haukland, leder

Cecilie Stray

Terje Persson

Lars Røgeberg, varamedlem

  • Revisorer for 1 år:

Bjørn Helle og Fredrik Stray

Møtet ble deretter hevet.

 

Blommenholm 4. mars 2013

_________________                                                                       ___________________

Cecilie Geelmuyden                                                                         Christian Ness

_________________                                                                       ___________________

Cecilie Stray                                                                                     Eirik Kristiansen

(Referent)                                                                                         (Referent)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s