Referat fra generalforsamling 2011

21. MARS 2011.

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

 

Følgende møtte opp:

Totalt 12 stemmeberettigede var til stede inkludert Terje Persson, Cecilie Stray, Sissel Haukland, Tor Nygaard, Bjørn Helle og Lars Røgeberg fra styret. Stig Haukland og Erik Unneberg fra valgkomiteen. I tillegg deltok klubbens to trenere, to andre medlemmer og regnskapsfører Jan Netland (sistnevnte uten stemmerett).

 

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 2010

6. Innkomne forslag

7. Fastsette kontingent

8. Budsjett 2011

9. Valg

 

SAK 1, 2 og 3:

Det fremkom ingen innsigelser til stemmeberettigede og møteinnkalling. Sissel Haukland ble valgt som ordstyrer.
Cecilie Stray og Lars Røgeberg ble valgt som referenter. ’
Stig Haukland og Marie Skaarnes ble valgt til å undertegne protokoll fra generalforsamlingen.

 

SAK 4: Årsberetning.

Ordstyrer tok for seg hvert punkt, og det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer. Følgende fremkom:
Tennisskolen: Det er nå en oppgang i antall kursdeltagere.
Årsberetning ble deretter godkjent.

 

SAK 5: Regnskap 2010.

Dette ble gjennomgått og kommentert av regnskapsfører Jan Netland.

Det ble stilt spørsmål rundt note 3.
Konklusjonen er at grunninvesteringer og gamle plasthaller skal sees i sammenheng med overtagelse av ny permanenthall i 2011.

Regnskapet ble deretter godkjent, og revisjonserklæring ble fremlagt.

 

SAK 6: Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

 

SAK 7: Årskontingent.

 Det ble foreslått økning av kontingent (som nedenfor) for 2011.

Senior 1850

Familie 3500

Studenter (inntil 25 år og med studiebevis) 1000

Junior (u/18 år) 850

Barn (u/12 år) 500

Formiddag over 67 år 850

Passiv 250

Kontingenten har vært uendret i flere år, og påslaget kan sees i sammenheng med at det vil bli en oppgradering av anlegget fra og med i år.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 8: Budsjett 2011.

Forslag til budsjett 2011 ble kommentert av Jan Netland og deretter godkjent.
Da styret ønsker å gjøre investeringer på anlegget i 2011, ga årsmøtet samtykke til at det av klubbens egenkapital, kan brukes inntil 1,2 millioner inkl. salg av nåværende boblehall til dette formål, uten at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

 

SAK 9: Valg

Det forelå innstilling fra valgkomiteen. Denne ble enstemmig vedtatt.

 Styret for 2011 ble:

Leder Sissel Haukland For 1 år
Nestleder Cecilie Stray For 1 år (ikke på valg)
Styremedlem Bjørn Egidius Helle

Lars Røgeberg

Eirik Kristiansen

For 2 år

For 1 år (ikke på valg)

For 2 år

Varamedlem Jane Larsen

Tor Nygård

Jan Reistad

For 1 år

For 1 år

For 1 år

 

  Valgkomite for 1 år: Stig Haukland, Terje Persson og Henrik Franck

  Revisorer for 1 år: 
Christian Ness og Fredrik Stray

 

Møtet ble deretter hevet.

 

Blommenholm, 23. mars 2011

 

Stig Haukland

 

Marie Skaarnes

 

Lars Røgeberg (referent)

 

Cecilie Stray (referent)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s