Referat fra generalforsamling 2009

17. MARS 2009.

 

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

 

Følgende møtte opp:

Totalt 9 stemmeberettigede var til stede inkludert Cecilie Stray, Sissel Haukland, Terje Persson, Eilif Brodtkorb og Lars Røgeberg fra styret. I tillegg deltok en ikke-stemmeberettiget og regnskapsfører Jan Netland.

 

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 2008

6. Innkomne forslag

7. Fastsette kontingent

8. Budsjett 2009

9. Valg

 

SAK 1, 2 og 3:

Det fremkom ingen innsigelser til stemmeberettigede og møteinnkalling. Sissel Haukland ble valgt som ordstyrer, Lars Røgeberg ble valgt som referent med Stig Haukland og Eirik Kristiansen til å undertegne protokoll fra generalforsamlingen.

 

SAK 4: Årsberetning.

Ordstyrer tok for seg hvert punkt, og det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

Følgende fremkom:

Det ble spurt om hvilket nivå klubbens 200 kursdeltagere omfatter. Gruppen består av alt fra SFO til konkurransespillere. For øvrig støttes de beste juniorene bl.a. med refusjon av startkontingenter og gratis treningstid i hallen.

Videre ble det påpekt behov for god styring av mottatt arv. Årsberetning ble deretter godkjent.

 

SAK 5: Regnskap 2008

Dette ble gjennomgått og kommentert av regnskapsfører Jan Netland. Et negativt driftsresultat skyldes avskrivning av gammel 4 baners boblehall. Underskudd ble foreslått dekket av egenkapital.
På inntektssiden var det en økning av leieinntekter plasthall, da tidligere andelshavere er blitt innløst. Inntekter for leie av klubbhus er redusert da JBV som leide i 2007, i fjor fikk egne lokaler.

Regnskapet ble deretter godkjent, også av klubbens revisor Christian Ness som overleverte skriftlig revisjonsberetning.

 

SAK 6: Innkomne forslag.

Ingen.

SAK 7: Årskontingent.

Det ble foreslått uendret kontingent (som nedenfor) for 2009.

Senior Kr 1650
Familie Kr 3000
Junior (u/18 år) Kr 750
Barn (u/12 år) Kr 400
Veteran (+67 år) Kr 850
Passiv Kr 250

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 8: Budsjett 2009.

Forslag til budsjett 2009 ble kommentert av Jan Netland. Avskrivning gammel plasthall bør ligge på samme nivå noen år fremover. Den er fortsatt bokført med for høy verdi i forhold til reell verdi. Budsjettet ble godtatt.

 

SAK 9: Valg

Det forelå innstilling fra valgkomiteen. Denne ble enstemmig vedtatt. Styret for 2009 ble:

Leder Terje Persson For 1 år, gjenvalg
Nestleder Cecilie Stray For 1 år, ikke på valg
Styremedlem Sissel Haukland

Lars Røgeberg

Eirik Kristiansen

For 1 år, ikke på valg

For 1 år, ikke på valg

For 2 år, ny

Varamedlem Ingrid Sejersted

Aslak Holtestaul

Bjørn Helle

For 1 år, ny

For 1 år, ny

For 1 år, ny

Valgkomite for 1 år: Stig Haukland, Eilif Brodtkorb og Erik Unneberg.

Revisorer for 1 år: Christian Ness og Fredrik Stray

 

Det ble nevnt som fordelaktig dersom valgkomiteen for fremtiden kan inneholde avtroppende styremedlemmer.

 

Før møtet deretter ble hevet, takket Terje Persson styret for innsatsen. Eilif Brodtkorb som gikk ut av styret, fikk overrakt blomster.

 

Blommenholm 22. mars 2009

 

Stig Haukland

Lars Røgeberg (referent)

Eirik Kristiansen

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s