Referat fra generalforsamling 2008

4. MARS 2008.

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

Følgende møtte opp:

Totalt 8 medlemmer var til stede inkludert Cecilie Stray, Terje Persson, Eilif Brodtkorp og Lars Røgeberg fra styret. I tillegg deltok regnskapsfører Jan Netland.

Agenda:

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsberetning

3. Regnskap 2007

4. Budsjett 2008

5. Fastsettelse av årskontingent 2008

6. Innkomne forslag

7. Valg

SAK 1: Valg av ordstyrer og referent.

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden. Erik Unneberg ble valgt som ordstyrer, Lars Røgeberg ble valgt som referent og Stig Haukland ble valgt til å undertegne protokoll fra generalforsamlingen..

SAK 2: Årsberetning.

Ordstyrer tok for seg hvert punkt, og det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

Følgende fremkom:

Baneanlegget – Styrets beretning ble opplevd som noe dramatisk med hensyn til regn og vind som hadde fjernet mye sand. Styret kunne imidlertid bekrefte at det hadde gått med mer sand til banene enn tidligere. En årsak kan også være at det ble benyttet en annen type sand enn tidligere.

Ny boble – Avtale med Jernbaneverket og den nye plasthallen ble ansett som en god løsning for klubben.

Årsberetning ble deretter godkjent.

SAK 3: Regnskap 2007

Dette ble gjennomgått og kommentert av regnskapsfører Jan Netland. Et negativt driftsresultat og underskudd på kr.199.152 i 2006 er blitt redusert til 81.105 for 2007. Noe av underskuddet, ca. kr.70.000, skyldes nedfall av gammel hall i januar 2007 etter kraftig snøvær. Det søkes om å få mest mulig dekket av forsikring. Underskudd ble foreslått dekket av egenkapital.

Inntektssiden ble ellers økt med kr.150.000, mens økning av driftskostnader kan i stor grad tilskrives økte trenerutgifter.
Regnskapet ble deretter godkjent, også av klubbens revisor Christian Ness.

SAK 4: Budsjett 2008.

Forslag til budsjett 2008 ble kommentert av Jan Netland. Med færre innebaner forventes noe lavere leieinntekter plasthall. På kostnadssiden er lønnskostnader redusert mens honorar trenere er økt tilsvarende. Dette skyldes en noe usikker trenersituasjon for øyeblikket. Budsjettet ble så godkjent.

SAK 5: Årskontingent.

På grunn av en økning av kontingenten til Norges Tennisforbund med kr.100 pr. medlem over 12 år, foreslo styret å øke kontingenten noe. Den har ellers vært uendret siden 2004..

Senior Kr 1650 (1560 i 2007)
Familie Kr 3000 (2840 i 2007)
Junior (u/18 år) Kr 750 (690 i 2007)
Barn (u/12 år) Kr 400 (uendret)
Veteran (+67 år) Kr 850 (750 i 2007)
Passiv Kr 250 (uendret)

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6: Innkomne forslag.

Fra styret:
”Med ønske om å øke antallet medlemmer i aldersgruppen 19-25 år, ønsker styret å fremlegge forslag om studentmedlemskap med kontingent kr.1.000”.

Forslaget ble vedtatt med presisering om at det er f.o.m 19 år t.o.m. 25 år. Dokumentasjon vil bli i form av betalt semesteravgift.

SAK 7: Valg

Det forelå innstilling fra valgkomiteen. Denne ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2008 ble:

Leder Terje Persson
Styremedlemmer Cecilie StrayLars Røgeberg

Eilif Brodtkorb

Sissel Haukland

Varamedlemmer Ingrid GigstadGard Røkke

Valgkomite: Stig Haukland og Erik Unneberg.

Revisor: Christian Ness

Generalforsamlingen godtar at styret kan økes med ett medlem i 2008 dersom man finner det nødvendig eller hensiktsmessig.

Blommenholm 13. mars 2008

Stig Haukland

Lars Røgeberg (referent)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s