Referat fra generalforsamling 2005

28. FEBRUAR 2005

 

 

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

Følgende var tilstede:

Totalt 15 medlemmer var tilstede i tillegg til hovedtrener og Stig Haukland, Kjell Gunnar Rohde-Moe, Terje Persson, Christian Stray og Christian Ness fra styret.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap (Ansvarsfrihet for styret)
  5. Budsjett
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Innkommende forslag
  8. Valg

SAK 1

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden.

SAK 2

Stig Haukland ble valgt som ordstyrer og Christian Ness ble valgt til referent.

SAK 3

Stig Haukland gjennomgikk årsberetning. Enkelte mindre punkter ble diskutert. Ny hovedtrener, Shabaz, presenterte seg selv og ny driftsform for tennisskolen.

Det ble spesielt diskutert Jernbaneverkets planer/ønske om å benytte deler av klubbens areal i forbindelse med boring av nytt dobbeltspor. Styret var av den oppfatning at prosjektet kan ha positive økonomiske konsekvenser for klubben, men at det i anleggsfasen vil kunne bli en del støy og støv. Det er imidlertid ikke endelig bestemt hvor Jernbaneverket skal ha sin virksomhet. Styret vil følge godt med hvordan saken utvikler seg.

SAK 4

Christian Ness gjennomgikk regnskapet for 2004. Resultat før ekstraordinære poster var    NOK 22,302, mens årets resultat etter avskrivninger på plasthall var minus NOK 222,403.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet og styret ble gitt ansvarsfrihet.

Likviditeten til klubben har blitt ytterligere forverret i 2005 da lånet i Nordea er nedbetalt med ca. NOK 70,000.

SAK 5

Budsjettet ble gjennomgått av Christian Ness. Inntektsiden for 2005 er på tilnærmet samme nivå som 2004. Som følge av ny driftsform på trenersiden hvor hovedtrener i hovedsak har det økonomiske ansvaret for tennisskolen og hvor kostnadene er avhengig av inntektene er kostnadssiden for 2005 NOK redusert med om lag NOK 300,000. Resultatet før ekstraordinære poster er budsjettert til NOK 313.000. Etter avskrivninger er resultatet budsjettert til NOK 68,000. Forutsatt at budsjettet inntreffer vil klubbens likviditet bedres forutsatt at Nordea som långiver ikke belaster avdrag.

SAK 6

Fastsettelse av kontingent for 2005 ble besluttet som innstilt fra styret. Det ble besluttet å ikke fakturere dugnadsavgift og heller øke kontingenten noe mer (kontingent for 2004 i parantes).

Senior Kr 1560 (1470)
Familie Kr 2840 (2730)
Junior (u/18 år) Kr 690 (630)
Barn (u/12 år) Kr 400 (370)
Formann (+67 år) Kr 780 (735)
Passiv Kr 250

SAK 7

Styret hadde sendt inn forslag til endring på klubbens vedtekter. Disse ble vedtatt.

SAK 8

Følgende personer ble valgt:

Styre:

Kjell Gunnar Rohde-Moe

Christian Stray

Per Måreid

Gard Røkke

Valgkomité:

Erik Unneberg

Terje Persson

Revisor:

Christian Ness

Blommenholm  28. februar 2005

____________________                                                        ___________________          Stig Haukland                                                                          Christian Ness

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s