Vårdugnad 23. – 24. april

Utendørsspill nærmer seg og vi gleder oss til utesongen og fine baner. Men det skjer ikke uten vår innsats   Det er vårdugnad lørdag 23 og søndag 24 april. Klubben drives mye på frivillig innsats og da er vi avhengig av god innsats fra medlemmene. Dessuten er det sosialt og hyggelig!!  Kom gjerne innom og bidra … Mer Vårdugnad 23. – 24. april

Saksliste for årsmøtet og årsberetning

Saksliste for årsmøte i BSTK 2022 Årsmøtet avholdes den 21. mars 2022 kl 1915 Dagsorden: Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:    Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen               Sak 3     Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden Sak 4:    Behandle klubbens årsberetning Sak 5:    Behandle klubbens regnskap og balanse … Mer Saksliste for årsmøtet og årsberetning

Årsmøte 2022

Det innkalles til ÅRSMØTE BLOMMENHOLM OG SANDVIKA TENNISKLUBB Mandag 21. mars 2022 kl 1915 Klubbhuset Dagsorden: Godkjennelse av innkallingen og åpning av møtet Valg av møteleder, referent/er og to personer til å underskrive protokollen Godkjennelse av sakslisten Styrets årsberetning og regnskap og kontrollutvalgets beretning Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg Forslag som ønskes behandlet … Mer Årsmøte 2022

Anbefalinger som gjelder for trening og egentrening i tennis

Mandag 13. desember la regjeringen frem inngripende tiltak og restriksjoner for å redusere den økende smitten i Norge. Nedenfor finner du NTFs anbefalinger for tennis: Det viktigste:• Hold deg hjemme om du er syk.• Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.• Reduser antall nærkontakter.• Unngå kollektivtransport dersom det er mulig.• Bruk munnbind – utenom … Mer Anbefalinger som gjelder for trening og egentrening i tennis

Ekstraordinært årsmøte mandag 13. desember

Vi minner om det ekstraordinære årsmøtet mandag 13. desember kl 18.30. Grunnet den nye smittesituasjonen kommer vi til å avholde møtet både fysisk og via Teams. De som vil være med må gi beskjed om dette til e-post: post@bstk.no, og oppgi hvilken e-post man vil delta med hvis man deltar via Teams. Styret i Blommenholm … Mer Ekstraordinært årsmøte mandag 13. desember

Ekstraordinært årsmøte pga utvidelse av tennishallen

Ekstraordinært årsmøte Blommenholm og Sandvika Tennisklubb mandag 13. desember 2021 kl 1830 Etter vedtak i styret i Blommenholm og Sandvika Tennisklubb innkalles det til ekstraordinært årsmøte mandag 13. desember 2021 kl 1830. Dagorden Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av dirigent Valg av referent/er Valg av to medlemmer … Mer Ekstraordinært årsmøte pga utvidelse av tennishallen