Saksliste for årsmøtet og årsberetning

Saksliste for årsmøte i BSTK 2022

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2022 kl 1915

Dagsorden:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Valg av dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen              

Sak 3     Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Sak 4:    Behandle klubbens årsberetning

Sak 5:    Behandle klubbens regnskap og balanse og kontrollkomiteens rapport

Sak 6:    Behandle forslag

       6.1  Forslag fra Erik-Andreas Myhre om innføring av «stigespill»

       6.2. Forslag fra styret om oppdatering av vedtektene for BSTK og endring av § 10 – punkt 14             

Sak 7:    Fastsette medlemskontingent

Sak 8:    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Foreta følgende valg:

10.1 Styre:

–  Leder for 2 år

–  2 styremedlemmer for 2 år 

–  2 varamedlemmer for 1 år

10.2 Kontrollutvalg:

– 2 medlemmer

– 1 varamedlem

10.3 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd

idrettslaget har representasjonsrett

10.4 Valgkomité:

–  1 leder             

–  2 medlemmer

–  1 varamedlem

Kunngjøringen om årsmøtet er annonsert på klubbens internettside og lagt ut via Matchi.

Styret i Blommenholm og Sandvika Tennisklubb

Nedenfor finner du årsberetning for 2021

Styrets årsberetning 2021

Konstituering av styret

På det ordinære årsmøte 22. mars 2021 ble følgende vedtatt: Truls Dahl ble valgt til nestleder og Jarl Nygaard og Cecilie N. Reinertsen ble valgt til styremedlemmer og Cecilie Stray og Anders Dahl som varamedlemmer.

Styret har det siste året hatt følgende sammensetning:

Leder: Sissel Haukland

Nestleder: Truls Dahl

Styremedlemmer: Jarl Nygaard, Cecilie N. Reinertsen og Ola Storberg.

Varamedlemmer: 1. vara Cecilie N. Stray  og  2. vara Anders Dahl

Følgende valg ble også foretatt på årsmøtet:

Valgkomite: Jon Erik Lunøe (leder),Terje Persson og Cecilie Løne (medlemmer) og Nina Steen  (varamedlem).

Kontrollkomite: Tom Rådahl (leder) og Hans Chr. Grønsleth (medlem) og Linn Rålien Westersø (varamedlem).

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Klubben har vært representert på årsmøtet i Bærum Idrettsråd og på tennistinget i NTF i oktober.

Personal og administrasjon

Jørgen Nilsson har vært daglig leder og tennistrener 2021. Han har ansvar for drift av tennis-skolen. Trond Granerud og Thomas Wettergreen har vært ansatt som trenere i hele 2021. Alexander Bogstad avsluttet sitt engasjement som trener i august og fra i høst har Henning Wold vært ansatt som trener. Amy Jønsson har hatt morgentrening med noen av våre konkurranse-spillere. Fra september har Erik Løne Skoglund passet på barna som er med i vårt TFO opplegg.

Tennisskolen

Til tross for corona-situasjonen har det vært bra aktivitet på tennis-skolen. Tennis-skolen ble stengt i starten av januar for de eldste ungdommene og de voksne.

Nedstengingen rammet de voksne mest som først fikk lov å spille tennis igjen i mai.

I løpet av året har ca 130 deltakere gått på våre kurs. Av dem deltok 24 på voksenkurs mens resten har vært barn og ungdom. I løpet av året har vi hatt ca 55-60 barn som har deltatt på vårt TFO-opplegg. Vi henter som tidligere år barna i 1. og 2. klasse ved skoleslutt. Fra kl 14-15 spiller disse tennis og etter treningen kan de være i klubbhuset frem til kl 17 under tilsyn. De andre barna går fra skolen til tennisklubben på egenhånd til tennistrening. De fleste barna trener to ganger i uken. Istedenfor turneringen Tennis-kids har klubben inngått samarbeidsavtale med Ullern og Stabekk om JURA Tour. I løpet av høsten av har vi arrangert tre turneringer i dette samarbeidet med en turnering på rødt, en på oransje og en på grønt nivå. De siste årene har det vært  en økning av juniorer som spiller turneringer. Vi har nå flere som deltar regelmessig i alle aldersklasser, dvs fra 10 år og opp til 19 år.

Sommerleiren første ferieuke i juni var som vanlig stor suksess. Leiren var stort fullbooket med 35 deltakere mens det i leiren vi arrangerte hadde siste uken i sommerferien deltok 20 barn.

Banerapport

På grunn av corona-situasjonen og en mild vår ble det brukt en del krefter på å sette i stand noen utebaner tidligere enn vanlig, da det var begrensninger for medlemmer over 20 år som ikke kunne spille innendørs. Utendørssesongen startet derfor tidligere enn vanlig på noen av banene. Etter at vannet på anlegget ble satt på etter påske, ble snart alle banene gjort spillbare til glede for medlemmene.

Etter erfaringene med at banene trenger å bli vannet jevnlig slik at linje ikke løsner, påtok Terje Persson seg også i år å følge opp banene med vanning og reparering av løse linjer som særlig forekommer etter kraftige regnbyger.

Installering av rist på bane 1 for å hindre avrenning til bane 2 har ikke virket helt som vi hadde håpet selv om avrenningen til bane 2 er mindre.

Dugnader

På grunn av «corona» var det det vanskelig å avholde de vanlige dugnadene vi pleier å ha vår og høst. Vårdugnaden ble gjennomført med avtale om noen nøkkelpersoner, da det var viktig å holde avstand.  Utemøbler og benker kom på plass. Grøntarealene rundt banene og plen mellom parkering ble raket og søppel ble fjernet.

Høstdugnaden ble også arrangert med få personer som sørget for at utstyr fra banene ble ryddet bort og satt i lagerhallen. Dommerkrakker ble satt på terrassen sammen med utemøblene ved klubbhuset. Nettene på banene ble tatt ned dugnadsdagen, med unntak av bane 6 og 9 som først ble tatt ned i oktober. 

Tennishallen

Hallen fungerer stort sett bra og gir klubben en trygghet for gode spilleforhold også ved dårlig vær i utendørssesongen, da kurstilbudet kan flyttes inn. 

Ved kraftig regnskyll er det tidvis problemer med at det drypper fra taket. Dette vil bli prioritert som veldig viktig.

Når det gjelder utleie av faste timer så er vi fullbooket på hverdagene fra kl. 14:00-22:00 med kurs eller faste utleietimer.  Det er i 2021 også blitt bedre utnyttelse å utleie av timer på formiddagen. I helgene er det også bra utleie av strøtimer. Da kommunelegen i Bærum bare tillot innendørsspilling for medlemmer 13 dager i vårsesongen 2021, bortfalt en del inntekter som er delvis blitt dekket av tilskudd av tapt inntekt.

Utvidelse av tennishallen

På styremøte i januar 2021 ble det vedtatt å nedsette en byggekomite bestående av Jon Erik Lunøe, Cecilie Stray og Sissel Haukland med oppgave å finne en prosjektleder. Bygge-komiteen vedtok å engasjere Helen Sterud og Jon Erik Lunøe laget en kontrakt med henne og ga orientering om dette på årsmøtet 22. mars 2021. Mens vi ventet på endelig godkjennelse av prosjektet fra Statsforvalteren i Viken etter at naboene sendte inn naboklage foretok prosjektleder Sterud diverse arbeid som dokumenter for å søke tippemidler, undersøke grunnforhold ved servicebygget og muligheter for slokkevann. Endelig 17. november 2021 fikk vi beskjed om at vår søknad om tilbygg og servicebygg var godkjent av Bærum kommune slik at klubben kunne sende søknad til DnB om byggelån etter å ha inngått avtale med en entreprenør.

Klubbhus

I 2021 er det ikke vært noen spesielle tiltak i klubbhuset da klubbens ressurser er blitt brukt til å forberede utbygging av tennishallen og nytt servicebygg.

Sportslige resultater i 2021 – seniorer og veteraner 

Covid-19 førte til at konkurranseåret 2021 ble amputert. En av konsekvensene var at seriespillet i 1. divisjon – både for damelaget og herrelaget – ble avkortet, men begge lag gjorde det meget bra der. De vant hver sin pulje, og fikk derfor spille «play off» om opprykk til eliteserien. Det ble dessverre tap 2-4 for begge våre lag der, men det var tross alt en flott prestasjon å nå så langt som de gjorde. Herrelaget benyttet fem spillere, mens seks spillere deltok på damelaget.

Herrenes andrelag fikk derimot spille full serie i 3. divisjon, og havnet til slutt på andreplass etter fem seire på syv kamper. Hele 13 spillere ble benyttet i løpet av serien.

Seniorturneringene gikk som normalt fra mai og ut året, og i NM utendørs var Andreas Nygaard inne i hovedturneringen i single – og i double sammen med pappa Jarl. Det ble imidlertid «hederlige» 1- runde-tap i begge klasser. Fabian Garvik og Andreas var også i hovedturneringen i single i NM innendørs, men begge tapte i 1. runde. Ingen av våre damespillere deltok på dette nivået i 2021, men det må nevnes at Caroline Rohde-Moe, som fortsatt er medlem av BSTK (men som for tiden representerer OTK), ikke var snauere enn at hun vant single-NM innendørs.

Flere BSTK-ere har deltatt i Grand prix-turneringer, og Petter Storberg, Fabian og Andreas har vært på hovedtablået i hver sin, men det ble ikke avansement. Fabian (sammen med vår tidligere trener Alexander Bogstad) og Jarl/Andreas kan derimot notere seg for hver sin semifinale (henholdsvis Holmen og Mjøndalen). Det bør også nevnes at Alexander Stenerud vant A-turneringen i Nittedal i november etter fire seire.

Veteranene fikk ikke avviklet inneserien 2020/21 på grunn av pandemien, men utendørs ble det spill – dog med avkortet serie. Damenes førstelag tapte sine tre kamper, og rykker derfor ned til nest høyeste nivå (2. divisjon). Laget mønstret syv spillere gjennom sesongen. En av dem, Marit Munro (f. 1939), deltok i to kamper. Er hun den eldste som har spilt lagkamper for klubben noen gang? Det gikk brukbart for andrelaget, som klarte å holde plassen i 3. divisjon. Her benyttet BSTK seks spillere.Veteran-herrenes førstelag hevder seg alltid i toppen av 1. divisjon, og i 2021 ble det andreplass i puljen. Elleve mann spilte kamper på laget. Herrer 2 var en hårsbredd fra å vinne sin pulje i 2. divisjon, og også på dette laget var det mange som fikk sjansen til å spille kamper.

Det ble flere individuelle NM-titler til BSTKs veteraner. Terje Persson (single ute og inne, double inne), Erik Unneberg (single inne), Thomas Wettergreen (single ute), Ingrid Gigstad (single inne), Lars Netland (double inne), Jarl Nygaard (double inne) og Truls Dahl (double inne).

Turneringer

Til tross for pandemien har det likevel blitt arrangert en del turneringer i 2021 – spesielt i perioden fra mai og ut året.

I NM junior U16 utendørs i Frognerparken tok Andreas Ursin Nygaard en 3. plass i single etter godt spill. Fabian Garvik gikk til kvartfinalen i single. NM innendørs for juniorer ble flyttet til oktober. I U16 tok Fabian Garvik en fin 3. plass i single. Andreas vant gutte double og mixed double i 16-årsklassen.

I Masters U15, som gikk i november spilte Fabian veldig bra og kom på 2. plass.

BSTK arrangerte Regionsmesterskap for juniorer i månedsskiftet august/september. Her fikk Erik Løne Skoglund 1. plass i single U14, Ulrik Ursin Nygaard kom på 2. plass og Karl Rein Rådahl 3. plass. I double vant Ulrik og Karl.

I Porsche Cup, uoffisielle NM for 10 åringer, tok Matteo Løne Skoglund 1. plass etter meget godt spill. Heming arrangerte denne turneringen i august..

Medlemmer

Pr. 31.12.2021 har klubben 382 medlemstall som har innfridd sine forpliktelser overfor klubben. Selv om corona har gitt styret en slitsom tid med innstilte kurs og begrensninger for voksne til å spille innendørs har klubben fått mange nye medlemmer i 2021.  Vi har fått størst økning i antall seniormedlemmer hvorav mange inngår i familiemedlemsskap. Fordelt etter alder  er fordelingen lik med fjorårets medlemsfordeling står i parentes.

Barn (u 12 år)                                       79      (65)

Junior (13-19 år)                                  62      (52)

Senior (f.o.m 20 år)                            222      (185)

Formiddagsmedlem/veteran:               17      (12)

Passive:                                                  2      (4)

Økonomi

Klubben fikk i 2021 et driftsresultat på kr – 83 776.

Finansinntekter beløp seg til kr 25 775 slik at årets resultat endte med et underskudd på

kr 58 002.

Sponsorer

Fra 22. juni 2018 har klubben inngått 2 års kontrakt med Mastersport med mulighet for fornyelse. Medlemmer vil få 25% rabatt på veiledende priser på alle varer i butikken.

I 2016 inngikk klubben samarbeid med Sponsor og Mediasalg AS som i 2021 har gitt oss en inntekt på kr 22 362.

_________________________                                _______________________

Sissel Haukland, leder                                               Truls Dahl, nestleder

_________________________                                ________________________

Jarl Nygaard, styremedlem                                       Cecilie N. Reinertsen, styremedlem

                                               _______________________

                                               Ola Storberg, styremedlem

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s